بیست و سومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران

یست و سومین کنگره ملی صنایع غذایی ایران با حضور معاون...

کنفرانس‌های برگزار شده

وضعیت درس انتقال حرارت و جرم

دانشجویان زیر نهایتا تا روز پنجشنبه مورخ 10 دی ماه برای مشخص شدن...

اطلاعیه مهم انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه مهم انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد به اطلاع...

موارد الزامي براي کارآموزي

دانشجويان عزيزي که با اين جانب درس کارآموزي را انتخاب کرده اند بايستي...

صفحه 1 از 1 1   برو به 

مطالب مرتبط