اطلاعیه مهم انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه مهم انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند که دروس مهندسی مواد غذایی تکمیلی ،فرایند مواد غذایی تکمیلی،خواص بیو فیزیک محصولات کشاورزی ،بیولوژی سلولی و فیزیولوژی میکروارگانیسمها (برای ورودی‌های قبل از 93) برای آخرین بار در این ترم ارائه می‌شوند.

ضمنا دانشجویان ورودی 93 مجاز به انتخاب دروس مهندسی مواد غذایی تکمیلی، فرایند مواد غذایی تکمیلی، خواص بیوفیزیک محصولات کشاورزی، بیولوژی سلولی و فیزیولوژی میکروارگانیسمها نمی باشند و تنها بایداز دروس موجود در چارت جدید انتخاب واحد نمایند.


 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط