وضعیت درس انتقال حرارت و جرم

دانشجویان زیر  نهایتا تا روز پنجشنبه مورخ 10 دی ماه برای مشخص شدن وضعیت درس انتقال حرارت فرصت حضور دارند. لطفا اطلاع رسانی کنید

1 - سعید حیدری دهشک

2 - شمیم شهریاری

3 - محسن مقدسی

4 - مهدی فانی خشتی

5 - حانیه رحمانی


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط