بیست و سومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران

یست و سومین کنگره ملی صنایع غذایی ایران

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی،محوریت صنعت غذا و پژوهش‌های کاربردی توسط انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و با همکاری دانشگاه آزاد قوچان در هتل بزرگ طرقبه مشهد، برگزار شد.

محورهای این همایش روش‌های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی، روش‌های نوین پایش کیفیت در صنایع غذایی، نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی، مدل سازی در فرآیندهای مواد غذایی، غذاهای عملگرا، غنی سازی مواد غذایی، جایگزین‌های طبیعی افزودنی‌های سنتزی، ریزپوشانی در صنایع غذایی، بسته بندی‌های نوین مواد خوراکی، فرآوری پسماندهای صنایع غذایی و سایر پژوهش‌ها در صنایع غذایی  بود گفتنی است؛ در حاشیهاین کنگره نمایشگاه صنایع غذایی با حضور شرکتهای صنایع غذایی برگزار گردید.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط